COVID-19 Obe Lesotho

“Tjee ka chaba tse ling, pale tsa Basotho li bont’sa botebo ba monahano ka bophelo ka kakaretso. E ‘ngoe ea lipale e re hopotsang bophelo bo re tjametseng kajeno, kea Obe, eo eona e re rutang ka maemo a tlokotsi. Pale ea Obe e supa ha ene e nanarela batho ka khitla. E qotse hlatsipa la eona ent’o khikhitha ho ea le naha. Motho oa teng o ne a tla lla a re ea nkuka, ea mpea ho fihla moo lentsoe le tlang ho nyamela. Paleng ena, banna ba ne ba tsoa lets’olo, mong ka mong a nkile koantsanyane le molamu oa ts’ukulu ho ea bolaea Obe. Pale ena e bohlokoa ho Mosotho oa kajeno ha re shebane le sebata se re tonetseng mahlo.

Litaba tsa COVID-19, li re hopotsa tsa Obe. COVID-19 e iphetotse Obe ea kajeno. Setlabocha Obe, ke ena kajeno e qeta machaba a lefats’e. ‘Muso oa Motlotlehi o e ntse boipiletso ho loants’a sera sena. Ke ipapisa le mohoo oo, ka hona ke ipiletsa ho Mosotho e mong le e mong le metsoalle ho nka koantsanyane le molamu oa ts’ukulu ho hlasela Obe setlabocha. Re kopa lithuso ho lona hore re tsebe ho thusetsa. Basotho ba re hlaahlela le lla ka leleng, ka hona Basotho ba heso re kopa le kenye letsoho letloleng la lithuso la Motlotlehi Mofumahali ‘Masenate Mohato Seeiso.”

Her Majesty Queen ‘Masenate Mohato Seeiso

The Blog

Message from the Queen (English)

MOHOO OA MOTLOTLEHI MOFUMAHALI

17 April 2020

Tjee ka chaba tse ling, pale tsa Basotho li bontsá botebo ba monahano ka Bophelo ka karetso.

Message from the Queen (English)

A CALL BY HER MAJESTY ...

17 April 2020

Similar to other nations, Basotho have had mythical stories that explored the depths of life.